Aanmelden

Vanaf vijf jaar moet uw kind naar school, vanaf vier jaar mag het. Wij maken dit onderscheid niet. Onze school verwacht alle leerlingen vanaf het moment dat ze vier worden. Anders is het voor de leerling niet mogelijk de school in acht jaar af te ronden.

Uw kind mag wettelijk niet eerder worden ingeschreven dan op de vierde verjaardag. Dat is dan dus meteen de eerste schooldag. Wel mag u maximaal vijf wendagen/dagdelen afspreken met de juf van de instroomgroep. Dat kan via janina.pieters@movare.nl. Uiteraard passend in haar eigen planning.

Inschrijven mag wat ons betreft vanaf de geboorte. Hoe eerder we weten dat uw kind naar onze school komt, hoe beter we prognoses kunnen maken. Wacht zeker niet te lang. Van alle driejarigen verwachten we een inschrijfformulier. U kunt altijd nog kiezen voor een andere school. Geeft u dit dan wel even door?

Procedure

U kent de school niet en u wilt een rondleiding? Neem dan contact op. We nemen ruim de tijd voor een persoonlijk gesprek, waarbij we informatie uitwisselen over de school en uw kind. Kijkt u ook gerust naar de andere scholen in de buurt.

U kent de school wel en bent van plan uw kind in te schrijven? Vul dan het inschrijfformulier in en bezorg het op school (conciërge, post of e-mail)

Wij zitten boordevol vragen over uw kleuter, zodat we meteen zo goed mogelijk kunnen aansluiten met ons onderwijs en onze pedagogische zorg. U bent dan ook in de gelegenheid om alle vragen over ons te stellen. Uw contact is in dit geval ook de juf van de instroomgroep.

Wij werken met een instroomgroep, omdat we hebben gemerkt dat onze jongste leerlingen het prettig vinden als ze tijdens het wennen aan de school de eerste weken bij elkaar zitten met voor hen bekende kinderen vanuit de peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Als de groep te root wordt, stromen de leerlingen door naar een reguliere combigroep 1/2. We kiezen voor combigroepen omdat een kleuter vooral leert in interactie met anderen. De juf "geeft les" zonder dat de kinderen dit in de gaten hebben. Zo doet ze dat ook met de differentiatie tussen oudsten en jongsten.

Vanuit een andere school

Zit uw kind al op een andere school en komt het naar De Wegwijzer? Dan volgen we dezelfde procedure, maar dan versneld. Neem contact op met de intern begeleider Monique Brassé (monique.brasse@movare.nl) Voordat u uw kind hier kunt aanmelden, bent u verplicht uw huidige school op de hoogte te brengen. Ook bij problemen op uw huidige school, verwachten wij dat deze school kennis heeft van uw interesse in onze school.

Peuterspeelzaal

Nog een jonger kind? informeer naar onze inpandige peuterspeelzaal "Boschkabouter"

Formulieren

Lees a.u.b. eerst de bijlage en vul dan het inschrijfformulier in. Mail (scan in PDF of JPG), post of breng dit naar school.
Tijdens het intakegesprek zal de IB-er met u de (landelijk verplichte) ouderverklaring invullen.

  Afbeeldingsresultaat voor speelplezier
Inschrijfformulier Infoboekje groep 1-2
 
Intakeformulier (Nu niet invullen, krijgt u van de leerkracht bij de wendagen)  

 

 

 

 

Vragen over het basisonderwijs?

Bekijk dan hier de informatie van het ministerie.

Schooltijden

Anders dan op het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal, gaat uw kind bij ons meteen hele dagen naar school. Op maandag, dinsdag en donderdag de hele dag en op woensdag en vrijdag alleen de ochtend. Is de overgang te groot, dan verrichten we maatwerk, maar we proberen de kinderen z.s.m. aan dit ritme te laten wennen.

We gaan 's ochtends naar school van half negen tot twaalf en 's middags van kwart over een tot kwart over drie. Er is steeds tien minuten inlooptijd. U mag met uw kind mee naar de klas.

Na schooltijd wachten de ouders op het schoolplein. De juf komt met de hele groep naar buiten op de afgesproken verzamelplek en laat de kinderen naar hun ouder gaan. Tijdens dit moment heeft ze alle aandacht nodig, dus kan er geen gesprek zijn.

Overblijven

In de middagpauze gaan de kinderen naar huis. Kan dat niet vanwege uw werk? Dan kunnen ze voor een euro per keer op school overblijven. Ze eten met vrijwilligers en gaan daarna spelen tot de school weer begint. Overblijfkaarten kopen de kinderen tijdens het overblijven (tien keer voor negen euro).

BSO

Kun u vanwege uw werk uw kind niet brengen of halen rond de schooltijden? Maak dan hier een afspraak met de BSO. Kinderen worden van en naar de BSO vervoerd.

Gymschoenen

Wij vragen u om gymschoenen mee te geven die gedurende het schooljaar op school blijven.