Buitenschoolse Opvang

Met ingang van 1 augustus 2007 is MOVARE verantwoordelijk voor de organisatie van voor- en naschoolse opvang voor de leerlingen. Hiervoor zijn met de aanbieders van voor- en naschoolse opvang (de zogenaamde ‘kindpartners’) afspraken gemaakt over onder meer de kwaliteit van de opvang, de prijs en de uitvoeringslocaties. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant.

Voor uw kind wordt opvang aangeboden door Kinderopvang Humankind,  Buitenschoolse opvang de Spookjes, Wiel Ringenslaan 1-A,  6373 EP Landgraaf

Voor nadere informatie en voor aanmeldingen kunt u contact opnemen met Jose van Dam, Locatiemanager:   josevdam@humankind.nl

HUMANkind

 

Taxi

In ons gebouw is helaas geen plaats voor een BSO. Daarom worden onze kinderne met de taxi van en naar de opvang vervoerd.

Woont u in de nabijheid van Sportpark Terwaerden? Geef dit dan aan tijdens de intake. wellicht kunt u dna ook gebruik maken van BSO Tieners&co.