De Vreedzame School

Onze school werkt volgens de principes van het programma De Vreedzame School

De Vreedzame School in een notendop

De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ te zijn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang, en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Daarmee ervaren kinderen dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’.


Op het niveau van de leerlingen streeft het programma ernaar om kinderen te leren:

Op het niveau van de school realiseert het programma een positief sociaal en moreel klimaat, waarin:

Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door het basiscurriculum. Deze lessenserie bestaat uit een wekelijkse les of activiteit in alle groepen van 30-45 minuten. Er zijn 38 lessen verdeeld over zes blokken:

1.We horen bij elkaar – groepsvorming en een positief sociaal klimaat
2.We lossen conflicten zelf op - conflicthantering
3.We hebben oor voor elkaar – communicatie
4.We hebben hart voor elkaar – gevoelens
5.We dragen allemaal een steentje bij – verantwoordelijkheid
6.We zijn allemaal anders – diversiteit.

De school voldoet hiermee aan de eisen van de Inspectie op het terrein van sociale competentie, actief burgerschap en sociale integratie.

Onze GRONDWET

Grondwet

Gedragsverwachtingen

Bij ieder blok hoort een reeks gedragsverwachtingen voor de kinderen en een reeks voor de volwassenen in onze school