Stage op De Wegwijzer

Vista College

De afgelopen jaren hebben wij op onze school positieve ervaringen opgedaan met studenten van het Arcus-college en Leeuwenborgh opleidingen, inmiddels gefuseerd tot het Vistacollege. Deze jonge mensen volgen een opleiding tot klasse- c.q. onderwijsassistent(e) en moeten, afhankelijk van het opleidingsjaar, gedurende een heel of een half jaar 3 of 4 dagen per week stagelopen. In de afgelopen jaren hebben wij steeds ervoor gekozen deze jongelui in de jongste groepen in te zetten. De opbrengst van deze stages is een dubbele: De student doet ervaring op in het werk op school, de omgang met kinderen en de omgang met leerkrachten, anderzijds heeft de groepsleerkracht twee extra handen in de klas die wat werkdruk kunnen wegnemen waardoor de groepsleerkracht wat meer mogelijkheden heeft voor b.v. extra aandacht aan groepjes kinderen, het plannen van toetsmomenten en dergelijke. Ook in dit schooljaar zullen wij studenten inzetten in de groepen 1 t/m 4.

Pedagogiek

Naast genoemde stagiair(e)s zijn er het komende jaar ook mogelijkheden voor stagiair(e)s van andere opleidingsinstituten, zoals bijvoorbeeld voor de opleiding tot gymnastiekleraar of pedagogiek.

Charlemagne

Ook leerlingen uit het voortgezet onderwijs vinden bij ons via snuffelstages een veilige leeromgeving.

Schoolspecifiek stageprotocol

Om wederzijdse verwachtingen helder te maken, hanteren wij een eigen stageprotocol. Dit is door de MR goedgekeurd. Hierin is met name de privacy vastgelegd en de wederzijdse verwachtingen worden duidelijk verwoord.

Geen PABO?

Afbeeldingsresultaat voor de nieuwste pabo

Nee, helaas niet. Een aantal jaar geleden zijn enekele scholen benaderd om in een "leraarsnest" PABO stagiaires van allerlei opleidingsjaren te bundelen op één school, om zo een betere begeleiding en leren van elkaar mogelijk te maken. Gezien het beperkte aantal PABO stgiaires, hebben we daarna nooit meer kunnen aanhaken.

Zie ook

Ons onderwijs in groep 1-2

Ons onderwijs in groep 3-8

Meer- en hoogbegaafden

ICT in ons onderwijs

Onze lesmethodes

Ondersteuning en Begeleiding

Externe zorg

Stage op De Wegwijzer

Van ons schoolbestuur