Activiteiten

Regelmatig vinden er op school activiteiten plaats. Soms zijn die groepsgebonden, soms lopen ze door de hele school heen. Een aantal projecten keert structureel terug:  

Schoolbieb

Wij stimuleren het lidmaatschap van de openbare bibliotheek. Als we daar onder lestijd boeken willen omruilen zijn we echter met alle groepen twee keer twintig minuten onderweg. Daarom hebben we een eigen kleine boekencollectie. Elke woensdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur verzorgen een aantal ouders onze schoolbieb, het Leesparadijs. Onze kinderen kunnen via school gratis boeken lenen. 

Kinderpodium

Gedurende het schooljaar worden een aantal kinderpodia voor de groepen 1 t/m 8 georganiseerd. Deze podia zijn voor de ouders toegankelijk, worden aangekondigd via Isy-school en vinden plaats in de hal van onze school.  

Kinderboekenweek

Elk jaar besteedt de gehele school de nodige aandacht aan de Kinderboekenweek in oktober. Na een ludieke opening van de Kinderboekenweek, is er die week uitzonderlijk veel aandacht voor lezen en leesplezier. De 2e woensdag organiseert de school altijd een boekenbeurs.  

Sinterklaas

Jaarlijks bezoekt Sint met zijn pieten in december onze school. De kinderen in de onderbouw krijgen dan een presentje. De kinderen in de midden- en bovenbouw maken dan surprises en gedichtjes.   

Kerstmis 

In de week voor Kerstmis zijn er een of meer activiteiten zoals b.v. een kerstbrunch. Hierover zal in het najaar duidelijkheid komen. U wordt hierover t.z.t. geïnformeerd..  

Carnaval

In de Residentie in Abdissenbosch wordt de vrijdag voor de voorjaarsvakantie voor de gehele school en na schooltijd ook voor de ouders, een groot carnavalsfeest georganiseerd.  

Sport- en speldagen

Voor de onder-, midden-, en bovenbouw worden een of meer sport- en speldagen georganiseerd. Onze school neemt deel aan de Koningsspelen en de jeugd Sport en Cultuurdag van gemeente Landgraaf en bezoekt de speeltuin in Abduissenbosch 

Excursie

De school organiseert jaarlijks diverse excursies voor de verschillende groepen naar: WML, IVN, theater etc. Publicatie hierover vindt plaats via Isy-school.  

 Vervoer door ouders

Regelmatig doen wij een beroep op ouders c.q. verzorgers om leerlingen van onze school per auto te vervoeren naar enkele buitenschoolse activiteiten. We gaan uiteraard ervan uit dat enerzijds ouders die hun auto beschikbaar stellen verzekerd zijn volgens de Wet op aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen, anderzijds voor de kinderen door de ouders een W.A. verzekering is afgesloten. Het schoolbestuur heeft bovendien voor deze buitenschoolse activiteiten voor zowel leerlingen als begeleiders een collectieve schoolongevallenverzekering afgesloten. Het risico, dat ouders die leerlingen van onze school per auto vervoeren lopen, betreft dus enkel en alleen schade veroorzaakt aan het beschikbaar gestelde voertuig in dit geval uw auto (behalve wanneer uw auto Casco en WA, zogenaamde allrisk, verzekerd is). Wanneer er niet voldoende vervoer is, kunnen bepaalde excursies niet doorgaan. Mocht uw kind in de loop van het schooljaar dus komen vragen om te rijden in verband met een excursie, zegt u dan toe wanneer het ook maar enigszins mogelijk is.    

Schoolreis

De schoolreis vindt in september plaats.  Bestemming en datum via Isy-school.  

schoolreis

Schoolverlatersdagen

Voor de leerlingen van groep 8 worden jaarlijks schoolverlatersdagen gehouden. Deze dagen zijn bedoeld als een soort afsluiting van de basisschool. De leerlingen brengen dan 4 dagen door binnen een niet-schoolse, kameraadschappelijke sfeer met leerzame en speelse momenten. Waarbij vooral een beroep wordt gedaan op het samen doen, zelfstandigheid, verantwoordelijkheidsgevoel en respect voor elkaar. We overnachten in de Pexhof in Opoeteren in België. Groep 8 sluit hun basisschooljaren af met een revue, die de leerlingen opvoeren voor leerlingen, leerkrachten en ouders. 

Vulpen in groep 3

Halverwege het schooljar "verdienen" de kinderen van groep drie het schrijven met een vulpen. we maken daar een bijzondere gebeurtenis van. De ouders van groep 3 kunnen dan op school een LAMY vulpen kopen voor de prijs van €7,50 (Vergelijkbare winkelwaarde ca.  €16,00). Wanneer een pen zoek raakt o.i.d. kan uw kind een nieuwe LAMY-pen kopen voor €11,00

Schoolfotograaf

Een keer per jaar komt de schoolfotograaf. Hij maakt groepsfoto’s, portretten en portretten van broertjes en zusjes. Ook kinderen die nog niet op school zitten mogen mee op de foto. Het al dan niet kopen van de foto’s is geheel vrijblijvend.

 

 

Oudervereniging

Naast het docententeam is er ook een actieve ouderraad druk met het organiseren van (naschoolse) acitviteiten.

Voor een overzicht zie hier:

Ouderraad