Ons onderwijs en ICT

Onze jeugd groeit tegenwoordig op in een digitaal tijdperk. Al op jonge leeftijd maken kinderen gebruik van computers, smartphones, tablets, spelcomputers en allerlei andere moderne elektronica. Internet, educatieve software, social media enz. zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven en dus ook niet uit het onderwijs.

Wij hebben momenteel de beschikking over computers, laptops (Chromebooks) en tablets, die verdeeld zijn over de tussenruimtes en de groepslokalen.

ICT via tablets en Chromebooks:

Onze school heeft een aantal specifieke doelstellingen wat betreft het gebruik van computers / tablets:

Leerkrachten zetten de ICT in voor:

ICT voor de leerlingen:

Snappet

Naast onze Windows tablets werkt De Wegwijzer sinds schooljaar 2018/2019 met Snappet tablets voor de kinderen van groep 3 t/m 8. Na deze succesvolle pilot hebben wij besloten hiermee verder te gaan de komende jaren.

 Snappet is aanvullend op het werkboekje of het schrift. Na de (normale) instructie, kunnen kinderen de verwerking ook met Snappet doen. Dit biedt grote voordelen: kinderen krijgen direct feedback bij fouten en niet pas bij de volgende les. De leerkracht ziet ook meteen (realtime) welke kinderen, waar nog hulp nodig hebben en kan instructie herhalen of afstemmen op die kinderen die dat nodig hebben. De rest kan lekker doorwerken.

Na de basisstof oefent het kind verder op eigen niveau. Dat zijn altijd opdrachten die het kind aankan, zodat het zelfvertrouwen groeit. Ook sneller ontwikkelende leerlingen worden hierdoor uitgedaagd op niveau.

Toetsen kunnen ook digitaal gemaakt worden, zodat de leerkracht steeds een ontwikkelingslijn van de leerling kan volgen en daar het aanbod op kan afstemmen.

We zijn het eerste jaar gestart met rekenen en breiden de overige vakgebieden (actief burgerschap, Taal en spelling) sinds schooljaar 19-20 steeds verder uit. Tevens zetten leerkrachten Snappet in als extra ondersteuning vanuit thuis.

Behalve voor leerkrachten, wordt ook voor ouders inzichtelijk waar zijn/haar kind mee bezig is. Wij zorgen er ook voor dat uw kind niet alleen op een schermpje tikt. Papier en pen zullen uiteraard ook gebruikt blijven worden bij de overige lessen!

 

Upgrade

In november 2019 wordt/is een flinke update aan soft- en hardware uitgevoerd. We werken in het concept Miloo vooral webbased met opslag in de cloud.

Miloo

We beschikken dan over nieuwe pc's voor de leerkrachten, nieuwe laptops voor directie en Ib, Chromebooks, andere pc's voor de kinderen en onze 40 Windows 10 tablets. Daarnaast worden de smartboards met beamers langzaamaan vervangen door touchscreen TV schermen.

Zie ook

Ons onderwijs in groep 1-2

Ons onderwijs in groep 3-8

Meer- en hoogbegaafden

ICT in ons onderwijs

Onze lesmethodes

Ondersteuning en Begeleiding

Externe zorg

Stage op De Wegwijzer

Van ons schoolbestuur