Oudervereniging

Op onze school is een Oudervereniging actief. Alle ouders/verzorgers die kinderen op basisschool De Wegwijzer hebben en de oudercontributie hebben betaald, zijn automatisch lid van de oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging is de ouderraad. De ouderraad organiseert activiteiten zoals een barbeque, Halloween, de filmavond en kienen.

Daarnaast ondersteunt de ouderraad de activiteiten (o.a. Sinterklaas en de kerstlunch) en het schoolreisje in financiële zin. Het kan voorkomen dat voor enkele activiteiten toch nog een kleine bijdrage aan u wordt gevraagd.

Het organiseren van al deze activiteiten is alleen mogelijk als de ouderraad ook inkomsten heeft. De ouderraad beheert de bankrekening van het schoolfonds.

Het dagelijks bestuur  

De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden!!! Interesse? Mail ons of sluit aan!  

Leden

OR even-voorstellen

Contact

Lid worden van de ouderraad of helpen bij activiteiten? Het bestuur is te bereiken via juf Sandy Kikken.

Schoolfonds en ouderbijdrage

Op diverse manieren proberen we uw kind een prettige, veilige school te bieden en het welbevinden te stimuleren. Het schoolfonds voorziet voor een deel in de nodige financiële middelen. Namens de ouders beheert de penningmeester van de oudervereniging, dhr. Pascal Schouteten, het budget van het schoolfonds.   

Het schoolfonds wordt alleen gebruikt voor activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en waarvoor de school geen rijksbekostiging krijgt. We denken hierbij aan uitgaven voor Sinterklaas, Kerst, Pasen, Carnaval, excursies, langdurig zieke kinderen enz.   U bent uiteraard vrij om meer te geven, maar de bijdrage is geheel vrijblijvend (het betreft een vrijwillige bijdrage). 

U bent er formeel niet toe verplicht, maar het is wel al jaren de gewoonte dat vrijwel alle ouders hieraan bijdragen. Dit juichen wij uiteraard van harte toe omdat we alle kinderen van de activiteiten willen laten genieten en niemand willen uitsluiten van vieringen en feesten.

De bijdragen zijn als volgt:

De ouderbijdrage wordt geïnd via Isy-school, middels een iDEAL transactie. In overleg met de penningmeester kunt u het verschuldigde bedrag ook overmaken op rekeningnummer: NL 16 RABO 0304902292 inzake schoolfonds De Wegwijzer onder vermelding van naam kind.

Wilt u wel betalen, maar beschikt u niet over de financiële mogelijkheden? Wendt u zich dan tot de directeur. Wij hebben mogelijkheden om u te helpen via stichting Leergeld.

 

 

 

Facebook

Volg ons op Facebook