Overblijven

Op bs De Wegwijzer is er gelegenheid om uw kind te laten overblijven. Wij streven ernaar om het overblijven een goede vervanging van de thuissituatie te laten zijn. Overblijfkinderen moeten, in onze ogen, op een leuke en gezellige manier hun lunchpauze kunnen invullen.

We hanteren, tijdens het overblijven, de normale tafelmanieren en omgangsvormen. Mobiele telefoons zijn niet toegestaan. In geval van nood kunt u, als ouder, contact opnemen met de school.

De kosten voor het overblijven bedragen € 1,00  per kind per middag. Van 12.00 – 13.00 uur kunnen de kinderen hun eigen boterham opeten. Na of voor het eten spelen de kinderen onder toezicht buiten, als het weer het toelaat. Vrijwilligers zullen, tegen een vrijwilligersvergoeding, tussen 12.00 en 13.05 uur het overblijven regelen. Tevens houden zij tussen de middag toezicht. Hun verantwoording is alleen op de overblijvers van toepassing. Wij verzoeken u dringend uw kind(eren) daarom niet vóór 13.05 uur naar school te laten gaan. Dit in verband met de aansprakelijkheid! 
  
Deze gedragsverwachtingen en regels zorgen dat het overblijven voor iedereen prettig is:  

Basisregels


Allereerst gelden ook tijdens het overblijven  basisregels van de school.

Binnen

 1.  Een vaste overblijver geeft een briefje van thuis af, als hij of zij een dagje overslaat.
 2. Je telefoon mag je pas na school gebruiken. Die willen we dan ook niet zien.
 3. Uitgedeeld lekkers gaat in de tas mee naar huis.
 4.  Bij binnenkomst ga je meteen zitten.
 5. Je praat zachtjes met elkaar.
 6. Je begint meteen met eten en drinken. Gezond voor ongezond.
 7. Je staat niet op, tenzij je toestemming hebt.
 8. Je neemt lege verpakkingen mee naar huis.
 9. Je ruimt samen op met de overblijfjuf, als je dat gevraagd wordt.
 10. Je behandelt de overblijfjuf met respect. Praat netjes en beleefd.
 11.  Wat de overblijfjuf zegt, gebeurt. Je gaat niet in discussie.
 12. Je houdt je aan regels en aan fatsoensnormen.
 13. Je meldt je bij de directeur als je meer dan twee waarschuwingen nodig hebt.
 14.  Je mag overblijven, maar niet als je je slecht blijft gedragen. Dan ben je uiteindelijk niet meer welkom.
 15.  Je loopt rustig door de school.

Buiten

 1. Je blijft buiten, als je buiten bent.
 2. Je gebruikt op het plein alleen een softbal, om ongelukken te voorkomen.
 3. Je helpt mee om problemen te voorkomen. We zorgen samen voor elkaar.
 4. Je speelt alleen goed, als je geen gevaar voor anderen oplevert. Je neemt ook geen gevaarlijke spullen mee.    
 5. Je stoeit en vecht niet op school. Ook niet op het plein. Je doet ook niet alsof. Dat vinden we een slecht voorbeeld.      
 6. Je speelt buiten de fietsenstalling en buiten de entree. Je bent altijd in het zicht.
 7. Je blijft altijd op het plein of op het grasveld (als dat mag).       

Speciaal voor het plein van de onderbouw:

 1. We lopen rustig in een rij met maatjes door de gang naar buiten.
 2. We wachten tegen de wand  van het hok op het uitdelen van de materialen. Het uitdelen gebeurt door de leerkracht en 2 helpende handjes.
 3. We houden het blauwe zeil van de zandbak schoon en heel. We gooien er dus niets op en gaan er zeker niet op lopen.
 4. We blijven op de tegels vóór de zandbak.
 5. We mogen op het randje spelen bij de zandbak en het hek van de peuterspeelzaal, behalve als er regenplassen zijn.
 6. We gebruiken de palen alleen om dingen aan op te hangen. Ze zijn niet om te spelen.  
 7. Bij mooi weer mogen de jassen uit. De juffen geven het voorbeeld.
 8. Bij vervelend gedrag krijg je een waarschuwing. Als jij je dan niet beter gedraagt, moet je bij de juf of bij de container naast de muur blijven. Regels voor de fietsen, steppen en karren:    
 9. We gebruiken fietsen, steppen en karren alleen op de stenen tegels.
 10. Als er een stuk is afgezet met pionnen, blijven we daarbinnen.
 11. We mogen met 3 kinderen op de kar en met 2 kinderen op de dubbele fiets.    
 12. We rijden niet tegen elkaar aan, want dat is gevaarlijk.
 13. We binden niets aan de fietsen, steppen en karren, want dat is gevaarlijk.
 14. Als alle klassen buiten zijn, gebruiken we geen spullen met wielen, want dat is gevaarlijk.
 15. Bij het naar binnen gaan parkeren we de fietsen bij het materialenhok.

 

 

Voor wie?

In principe gaan onze kinderen in de middagpauze naar huis. Het overblijven is bedoeld voor kinderen die niet naar  huis kunnen, bijvoorbeeld omdat hun ouders werken of omdat de reistijd te lang is.

Geen continurooster

U bent misschien van andere scholen gewend dat er een verkorte middagpauze is. Dat scheelt voor de ouders een keer brengen en halen.

Wij zijn van mening dat het onderwijs in de middaguren beter aankomt en blijft hangen als de kinderen een langere pauze hebben gehad. De middagpauze komt daarmee ten goede aan onze kerntaak: onderwijs! De MR ondersteunt deze keuze.