Regels en afspraken

Schoolregels.

Uitgaande van de waarden en normen die wij belangrijk vinden binnen De Vreedzame School, hebben we regels voor "de grondwet" gekozen die kort, bondig en veelzeggend zijn.  Al deze regels zijn even belangrijk.

Aan deze grondwet zijn alle andere regels op te hangen. Vaak praktisch en organisatorisch van aard. Het is de concrete invulling op onze school van de 7 uitgangspunten.

HUISREGELS
Verder zijn er natuurlijk een aantal afspraken die vanzelfsprekend lijken maar toch regelmatig aan de orde zullen komen.  

 1. We resprecteren het gezag van de leerkracht. een opdracht van de leerkracht wordt altijd opgevolgd. Protesteren mag (op respectvolle wijze), maar de leerkracht bepaalt.

 2. Tijdens de pauze blijven de kinderen op de speelplaats, behalve met toestemming van diegene die pleinwacht heeft. 

 3. We spelen geen gevaarlijke spelletjes.  Messen, lucifers e.d. laten we thuis, anders worden ze afgenomen door de leerkracht.

 4. Iedereen loopt met de fiets aan de hand vanaf de straat naar de fietsenstalling en omgekeerd.

 5. We spelen alleen voorbij de fietsenstalling.

 6. We spelen alleen op de tegels.

 7. We houden de ingang van het schoolplein vrij. Dit geldt voor zowel ouders als kinderen.

 8. Papier en alle andere troep gooien wij in de daarvoor bestemde gele bakken en/of containers.

 9. Klimmen mag op het klimrek. Op de brandtrap en in bomen en struiken natuurlijk niet.

 10. De kleuteringang gebruiken we voor kleuters en hun ouders. Kinderen uit andere groepen gaan door hun eigen ingang naar binnen of naar buiten.

 11. We snoepen alleen in de pauzes. Dit geldt ook voor leerkrachten.

 12. Natuurlijk is suiker en zuur in snoep en drank  niet goed voor tanden en kiezen. Anderzijds willen we kinderen niet alle lekkers onthouden, maar dan met mate. U kunt erop toezien dat de hoeveelheid ongezond lekkers die uw kind bij zich heeft niet overmatig groot is en verder kunt u er voor zorgen dat de traktaties die uw kind uitdeelt op zijn/haar verjaardag uit iets anders bestaat dan snoep.

 13. Alle jassen en tassen hangen we netjes aan de kleerhaken in de gang.

 14. We lopen rustig door de school. Daarbij hoort niet schreeuwen, niet glijden van de trapleuning en niet rennen in de school.

 15. Zie ook onze regels voor het overblijven

Snoep en tractaties

Natuurlijk is suiker en zuur in snoep en drank  niet goed voor tanden en kiezen. Anderzijds willen we kinderen niet alle lekkers onthouden, maar dan met mate. U kunt erop toezien dat de hoeveelheid ongezond lekkers die uw kind bij zich heeft niet overmatig groot is en verder kunt u er voor zorgen dat de traktaties die uw kind uitdeelt op zijn/haar verjaardag uit iets anders bestaat dan snoep.

Verzekeringen

De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan bezittingen van de leerlingen. In verband hiermee en omdat de leerlingen vaak kleding en sportspullen op school achterlaten, is voortdurend controle door de ouders en het merken van alle eigendommen van de kinderen van groot belang. De schade door leerlingen toegebracht aan medeleerlingen, gebouwen, meubilair en leermiddelen wordt op kosten van degene die de schade veroorzaakt heeft, verhaald. De school raadt de ouders dan ook aan hun kinderen te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid.

 

Positief voor negatief

Sommige kinderen krijgen alleen negatieve reacties op hun gedrag. Dat lokken ze natuurlijk zelf uit door hun gedrag. Anderzijds hebben deze kinderen ook vertrouwen nodig van een volwassene. Deze is de enige die het kind kan helpen om het negatieve gedrag om te draaien. We blijven dus altijd investeren in de relatie met het kind. Waar het kan, spreken we het kind aan op wat het wel kan en op het gedrag dat we wel willen zien. we belonen kleine stapjes van negatief gedrag op weg naar positief gedrag. Ook al lijkt dat soms niet eerlijk; u moet maar denken dat we ook bij rekenen en taal het ene kind complimenteren met iets wat een ander al lang kan.