Verlof aanvragen

Uw kind valt onder de leerplichtwet. De directeur voert de wet uit namens het schoolbestuur. De leerplichtambtenaar van bureau VSV controleert de directeur op het correct toepassen de regels omtrent verlof in deze wet.

Het gunnen; het verdiend hebben; het eerlijk zeggen dat het kind niet ziek is; dat zijn allemaal zaken waar de directie helaas niets mee kan, als de wet moet worden nageleefd.

Op vakantie/lang weekend etc.

U doet een aanvraag voor extra vakantieverlof, korter dan tien dagen? Vergeet dit maar alvast.

Uit uitspraken door de rechter is gebleken dat ouders zelden tot nooit in het gelijk worden gesteld. Er zijn namelijk twaalf weken in een schooljaar om op vakantie te gaan. Het is erg onwaarschijnlijk dat u aannemelijk kunt maken dat u in geen van deze twaalf weken een vakantie hebt kunnen boeken. Ook niet met een eigen zaak. Ook een cadeau gekregen vakantie (zelfs voor een dag) kan u helaas niet gegund worden.

Bijzondere omstandigheden

Hierbij moet u denken aan (on)betaald verlof dat ook door uw werkgever wordt verleend binnen uw cao. Uw broer trouwt, uw oma overlijdt, u neemt deel aan een WK namens een "Nederlands (jeugd)Elftal".

Ook hierin is de directeur beperkt in zijn mogelijkheden.

Formulier

Verlof vraagt u aan met een formulier. U krijgt dit van de leerkracht of vindt het hieronder. Het ingevulde fomulier komt bij de directeur, die het verlof toekent of weigert. U krijgt het origineel terug, de leerkracht krijgt een kopie en een kopie gaat in de klapper voor de leerlplichtambtenaar.

U vraagt verlof zes weken van tevoren aan, tenzij u onmogelijk eerder kon weten dat het verlof moest worden aangevraagd.

Ons formulier De wettelijke regels De Folder van VSV

Doktersbezoek?

Breng de leerkracht altijd op de hoogte als uw kind lestijd gaat missen. Is dat korter dan een ochtend of middag en is het incidenteel? Dan hoeft dit niet met het officiële formulier.

Is het een regelmatig terugkerend terugkerende afspraak, dan zult u via het formulier bij de directie verlof moeten aanvragen.