Kalender

 

Onze kalender in PDF:

Kalender voor ouders

Vakanties en vrije dagen

Voor alle scholen van Onderwijsstichting MOVARE - dus ook voor onze school - geldt de vakantieregeling Zuid- en Midden-Limburg, zoals deze is opgesteld door de regionale Initiatiefgroep Vakantieregeling 2018-2019 en vastgesteld door het College van Bestuur na verkregen positief advies van de GMR.

Vrije vrijdagochtenden voor de groepen 1 T/M 4:

Vrije (mid)dagen specifiek voor De Wegwijzer:

 

Vrije (mid)dagen vanwege studieactiviteiten team:

 

Verlof aanvragen

Informatie over verlof buiten de schoolvakanties vindt u hier