Ons schoolgebouw

Ons gebouw is opgeleverd in 2011. Wij zijn erg trots op onze mooie school.

In de centrale hal beschikken wij over een podium, dat tevens dienst doet als bieb, bergruimte en werkruimte. In de centrale hal, gymmen onze kleuters. Met vouwwanden kunnen we een deel van de ruimte voor hen afschermen. Vanaf de balustrade is er goed zicht op onze hal, het hart van de school.

Onze kleuters hebben een eigen ingang, via hun eigen speelplein, rechts van de school. Zo komen ze niet meteen in het gedrang tussen de grote kinderen. Ouders mogen hier mee naar binnen.

Groep 3-8 komt (bij voorkeur alleen) binnen via het andere schoolplein, links van de school.

De hoofdingang is bedoeld voor bezoekers en personeel.

Rechts van de hal bevinden zich vier ruime kleutergroepen, gescheiden door een patio. aan devoorkant zijn ook de spreek- en werkkamers van onder andere de directeur en de intern begeleider.  Daar bevindt zich ook een kleiner klaslokaal, nu voor groep 5a. centraal voorin bevindt zich op de verdieping ook de personeelskamer. Hiermee zijn wij visueel verbonden met de entree en de parkeerkplaats voor de school.

Links van de hal werken 4 groepen van de middenbouw, in ruime lokalen met een gemeenschappelijke verwerkingsruimte ertussen. Bovenaan de trap geldt hetzelfde voor vier bovenbouwgroepen. 

Links achter de centrale hal is de ingang van de peuters van peuterspeelzaal Boschkabouter. Zij hebben daar hun eigen speel- en werkruimte en speelplaats. Zo zijn onze kinderen van jongs af aan verbonden met ons mooie schoolgebouw.

Boschkabouter Boschkabouter
Veeweg 73
6374 AN Landgraaf
Ubach over Worms
Telefoon: 045-531 84 38
E-mail: 

povboschkabouters@kinderopvangparkstad.nl

 https://www.kinderopvangparkstad.nl/vestigingen/boschkabouters