Verkeerseducatie Basisonderwijs (VEBO)

Verkeer is altijd aanwezig voor de kinderen van vandaag. Tevens is dit een van de grootste bedreigingen.

Door extra aandacht te geven aan kennis over en houding in het verkeer, proberen we de kinderen goed voorbereid op weg te sturen.

We werken als VEBO-school daarin samen met gemeente Landgraaf, de provincie en het ROVL. Onze school heeft het Limburgs Verkeersveiligheidslabel ontvangen.

Ouderconvenant

Dat kunnen we niet alleen! We hebben u als ouder daarbij hard nodig. Wij vragen u daarom alleen de auto te gebruiken om de kinderen naar school te brengen als dat echt niet anders kan. We willen de kinderen opvoeden als wandelaar en fietser in het verkeer. Dat is gezonder, en levert minder voertuigbewegingen op rondom de school. Door onnodig gebruik van de auto creëren we onze eigen onveiligheid. Daarom vragen we alle ouders te tekenen voor het ouderconvenant verkeersveiligheid.

Veilig naar school?

In april 2017 heeft buurtvereniging De Bösch een enquête gehouden. Hier leest u de resultaten.

 

 

 

 

Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg

logo -- ROVL