Verkeerseducatie Basisonderwijs (VEBO)

Verkeer is altijd aanwezig voor de kinderen van vandaag. Tevens is dit een van de grootste bedreigingen.

Door extra aandacht te geven aan kennis over en houding in het verkeer, proberen we de kinderen goed voorbereid op weg te sturen.

We werken als VEBO-school daarin samen met gemeente Landgraaf, de provincie en het ROVL. Onze school heeft het Limburgs Verkeersveiligheidslabel ontvangen.

Onze verkeersouder is Sven Meens. De Wegwijzer heeft een VEBO certificaat. Contactpersoon voor de school is jean-paul.reul@movare.nl

Van groep 1 t/m 8 worden de verkeerslessen gegeven aan de hand van actuele, verschillende materialen en werkwijzes. Ons uitgangspunt is de leerlijn van VVN, die als volgt is vormgegeven: Rondje verkeer, Stap vooruit, Op voeten en fietsen & De Jeugdverkeerskrant. Hieronder volgt een overzicht van de materialen en werkwijzes per groep.

Groep 1/2

Groep 3/4

 

Groep 5/6

Groep 7/8

Ouderconvenant

Dat kunnen we niet alleen! We hebben u als ouder daarbij hard nodig. Wij vragen u daarom alleen de auto te gebruiken om de kinderen naar school te brengen als dat echt niet anders kan. We willen de kinderen opvoeden als wandelaar en fietser in het verkeer. Dat is gezonder, en levert minder voertuigbewegingen op rondom de school. Door onnodig gebruik van de auto creëren we onze eigen onveiligheid. Daarom vragen we alle ouders te tekenen voor het ouderconvenant verkeersveiligheid.

Veilig naar school?

In april 2017 heeft buurtvereniging De Bösch een enquête gehouden. Hier leest u de resultaten.

De verkeerssituatie rondom de school is zodanig ingericht, dat de veiligheid van de kinderen met grote letters geschreven kan worden. We kunnen bij de begin- en eindtijden een gedeelte van de weg afsluiten, waardoor kinderen en ouders de school veilig kunnen bereiken.  

Parkeren

Tegenover de school zijn een veertigtal parkeerplaatsen gerealiseerd. Wij gaan ervan uit dat ouders, die hun kinderen met de auto brengen of halen, hun auto op verantwoorde wijze op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen zetten, zodat de veiligheid van de kinderen optimaal gewaarborgd kan worden. Stilstaan om kinderen te laten uitstappen op de t-splitsingen is verboden, evenals parkeren op de mindervalidenplekken en de taxistandplaats. Handhaving van Gemeente Landgraaf treedt regelmatig verbaliserend op. Wees gewaarschuwd en wees vooral verstandig voor de veiligheid van onze kinderen.  

Fietsenstalling

Veel kinderen komen onnodig op de fiets naar school. De schoolfietsenstalling heeft helaas beperkte ruimte, zodat niet alle kinderen op de fiets naar school kunnen komen. Alleen kinderen, die ver van school wonen mogen op de fiets komen en moeten hun fiets ordelijk stallen in de fietsenstalling. Regelmatig worden fietsen zomaar neergegooid en ontstaat er schade aan fietsen. De school kan NIET aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade. Laat uw kind(eren) a.u.b. zoveel mogelijk lopen om ergernis en narigheid te voorkomen. Verder geldt als regel: NIET FIETSEN OP HET SCHOOLPLEIN OF TUSSEN DE PAALTJES. Wij rekenen op uw volledige medewerking!

 

 

 

 

Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg

logo -- ROVL