Identiteit

Onze school is een oecumenische basisschool. Voor deze denominatie is in 1995 gekozen toen de huidige basisschool De Wegwijzer is ontstaan uit een fusie van de protestants-christelijke Terpstraschool en de katholieke Bernadetteschool.

Wij vinden onze uitgangspunten in de christelijke waarden en normen zoals die aan ons zijn doorgegeven.

Wij staan open voor alle christelijke godsdiensten, maar ook ouders en leerlingen met andere geloven of zonder geloof. Wij gaan er echter vanuit dat de oecumenische grondslag van de school gerespecteerd wordt als ouders hun kind als leerling aanmelden. Het genoemde respect is overigens wederzijds. Dit houdt in dat de school ook met specifieke geloofskenmerken van anderen zoveel mogelijk rekening houdt.

De structurele godsdienstlessen op school worden in de regel door de vakleerkracht gegeven.

 

Openbaar en Bijzonder onderwijs

OEC De Wegwijzer is een school die valt onder de regels voor bijzonder onderwijs. Dat geldt eveneens voor onze RK buurschool, Bs An d'r Put. Onze andere buurschool is een openbare school, Bs De Speurneus.

Meer weten over de verschillen tussen openbaar en bijzonder onderwijs? Zie deze website van de rijksoverheid: