Team

Vrijwilligers

Naast het team in loondienst, maakt de school dankbaar gebruik van vrijwilligers. Zij werken met kleine groepjes leerlingen (Kitty Dederen en Wilma Unger), verrichten administratief werk (Lenny Adriolo) , verzorgen kopieerwerk en bestellingen (Monica Wolters,  leiden het overblijven in goede banen (Anny Lemmens en het overblijfteam), werken in de schoolbieb, ondersteunen bij lezen, handvaardigheidslessen, werken met ICT, enzovoorts. Zonder onze vrijwilligers was het onmogelijk de school op dezelfde manier vorm te geven.

 

Team De Wegwijzer 2018-2019

Team 2018-2019

Wijzigingen

 Piet Roosendaal zal in de maand september afscheid nemen van het onderwijs. Hij heeft geen eigen groep. Jenny, Jean-Paul en Jeroen zijn nieuw in ons team. Koert vervangt in een aantal langdurige verloven.