Team

Vrijwilligers

Naast dit team in loondienst, maakt de school dankbaar gebruik van vrijwilligers. Zij werken met kleine groepjes leerlingen (Kitty Dederen), verzorgen kopieerwerk en bestellingen (Monica Wolters),  leiden het overblijven in goede banen (Anny Lemmens en het overblijfteam), werken in de schoolbieb, ondersteunen bij lezen, handvaardigheidslessen, werken met ICT, enzovoorts. Zonder onze vrijwilligers was het onmogelijk de school op dezelfde manier vorm te geven.

Team De Wegwijzer 2020-2021

 

 

Wijzigingen

Myrthe en Christine zijn nieuw in ons team.

Marleen en Marissa vervangen in ziekte- en overige verloven.