Activiteiten

home / Activiteiten

Activiteiten

Regelmatig vinden er op school activiteiten plaats. Soms zijn die groepsgebonden, soms lopen ze door de hele school heen. Een aantal projecten keert structureel terug:  

Schoolbieb

Wij stimuleren het lidmaatschap van de openbare bibliotheek. Als we daar onder lestijd boeken willen omruilen, zijn we echter met alle groepen twee keer twintig minuten onderweg. Daarom hebben we een eigen kleine boekencollectie. Elke woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur verzorgen een aantal ouders onze schoolbieb, het Leesparadijs. Onze kinderen kunnen via school gratis boeken lenen. 

Kinderpodium

Gedurende het schooljaar worden een aantal kinderpodia voor de groepen 1 t/m 8 georganiseerd. Deze podia zijn voor de ouders toegankelijk, worden aangekondigd via Isy en vinden plaats in de hal van onze school.  

Kinderboekenweek

Elk jaar besteedt de gehele school de nodige aandacht aan de Kinderboekenweek in oktober. Na een ludieke opening van de Kinderboekenweek is er die week uitzonderlijk veel aandacht voor lezen en leesplezier. De tweede woensdag organiseert de school altijd een boekenbeurs.  

Sinterklaas

Jaarlijks bezoekt Sinterklaas met zijn pieten in december onze school. De kinderen in de onderbouw krijgen dan een presentje. De kinderen in de midden- en bovenbouw maken dan surprises en gedichtjes.   

Kerstmis 

In de week voor Kerstmis zijn er een of meer activiteiten zoals een kerstbrunch. Hierover zal in het najaar duidelijkheid komen. U wordt hierover geïnformeerd.

Carnaval

In de Residentie in Abdissenbosch wordt op de vrijdag voor de voorjaarsvakantie voor de gehele school en na schooltijd ook voor de ouders, een groot carnavalsfeest georganiseerd.  

Sport- en speldagen

Voor de onder-, midden-, en bovenbouw wordt een sport- en speldag georganiseerd. Onze school neemt deel aan de Koningsspelen en de jeugd Sport en Cultuurdag van gemeente Landgraaf en bezoekt de speeltuin in Abdissenbosch.

Excursie

De school organiseert jaarlijks diverse excursies voor de verschillende groepen naar: WML, IVN, theater etc. Publicatie hierover vindt plaats via Isy-school.  

Vervoer door ouders

Regelmatig doen wij een beroep op ouders en verzorgers om leerlingen van onze school per auto te vervoeren naar enkele buitenschoolse activiteiten. Wanneer er niet voldoende vervoer is, kunnen bepaalde excursies niet doorgaan. Mocht uw kind in de loop van het schooljaar thuis vragen om te rijden in verband met een excursie, zeg dan toe wanneer het ook maar enigszins mogelijk is.

Schoolreis

De schoolreis vindt in september plaats. Bestemming en datum volgen via Isy.  

Schoolverlatersdagen

Voor de leerlingen van groep 8 worden jaarlijks schoolverlatersdagen gehouden. Deze dagen zijn bedoeld als een soort afsluiting van de basisschool. De leerlingen brengen dan vier dagen door binnen een niet-schoolse, kameraadschappelijke sfeer met leerzame en speelse momenten. Er wordt tijdens deze dagen vooral een beroep gedaan op het samen doen, zelfstandigheid, verantwoordelijkheidsgevoel en respect voor elkaar.

Schoolfotograaf

Een keer per jaar komt de schoolfotograaf. Hij maakt groepsfoto’s, portretten en portretten van broertjes en zusjes. Ook kinderen die nog niet op school zitten mogen mee op de foto. Het kopen van de foto’s is geheel vrijblijvend.

Stage

De afgelopen jaren hebben wij op onze school positieve ervaringen opgedaan met studenten van het Vista College. Deze studenten volgen een opleiding tot onderwijsassistent(e) en moeten, afhankelijk van het opleidingsjaar, gedurende een heel of een half jaar 3 of 4 dagen per week stagelopen. In de afgelopen jaren hebben wij steeds ervoor gekozen deze studenten in de jongste groepen in te zetten. De opbrengst van deze stages is een dubbele: de student doet ervaring op in het werk op school, de omgang met kinderen en de omgang met leerkrachten. Anderzijds heeft de groepsleerkracht twee extra handen in de klas die wat werkdruk kunnen wegnemen waardoor de groepsleerkracht wat meer mogelijkheden heeft voor bijvoorbeeld extra aandacht aan groepjes kinderen, het plannen van toetsmomenten en dergelijke. Ook in dit schooljaar zullen wij studenten inzetten in de groepen 1 t/m 4.

Ook leerlingen uit het voortgezet onderwijs vinden bij ons via snuffelstages een veilige leeromgeving.

Wilt u uw kind bij ons aanmelden?

Ontdek meer over De Wegwijzer

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details