Ouderbijdrage

home / Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Op diverse manieren proberen wij uw kind een prettige, veilige school te bieden en het welbevinden te stimuleren. Het schoolfonds voorziet voor een deel in de nodige financiële middelen. Namens de ouders beheert de penningmeester van de oudervereniging het budget van het schoolfonds in samenwerking met de directeur.   

Het schoolfonds wordt alleen gebruikt voor activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en waarvoor de school geen rijksbekostiging krijgt. Denk hierbij aan uitgaven voor onder andere Sinterklaas, Kerst, Pasen, Carnaval, excursies en langdurig zieke kinderen. U bent uiteraard vrij om meer te geven, maar de bijdrage is geheel vrijblijvend. U bent er formeel niet toe verplicht, maar het is wel al jaren de gewoonte dat vrijwel alle ouders hieraan bijdragen. Dit juichen wij uiteraard van harte toe omdat we alle kinderen van de activiteiten willen laten genieten en niemand willen uitsluiten van vieringen en feesten.

De bijdragen zijn als volgt:

  • Per kind vragen wij per jaar €12,50 ouderbijdrage;
  • De bijdrage voor de schoolreis wordt apart geïnd. Dit bedrag is altijd kostendekkend. Een eventueel tekort of overschot op de schoolreizen komt ten bate of laste van het schoolfonds. U kunt rekenen op een bedrag tussen €20 en €30. Begeleiders betalen zelf tussen €10 en €15.
  • De kinderen van groep 8 gaan iedere jaar op schoolkamp. Ook hiervoor wordt een kostendekkende bijdrage gevraagd. U kunt rekenen op een bedrag van €90.
  • De ouderbijdrage wordt geïnd via Isy, middels een iDEAL transactie. In overleg met de penningmeester kunt u het verschuldigde bedrag ook overmaken op rekeningnummer NL16RABO0304902292 onder naam van schoolfonds De Wegwijzer en onder vermelding van naam kind.

De ouderraad beheert de bankrekening van het schoolfonds.

zittendkind

Wilt u uw kind bij ons aanmelden?

Ontdek meer over De Wegwijzer

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details