Regels

home / Regels

Regels en afspraken

Uitgaande van de waarden en normen die wij belangrijk vinden binnen De Vreedzame School, hebben we regels voor “de grondwet” gekozen die kort, bondig en veelzeggend zijn. Al deze regels zijn even belangrijk.

Aan deze grondwet zijn alle andere regels op te hangen. Vaak praktisch en organisatorisch van aard. Het is de concrete invulling op onze school van de 7 uitgangspunten.

Huisregels

Verder zijn er natuurlijk een aantal afspraken die vanzelfsprekend lijken maar toch regelmatig aan de orde zullen komen.

Snoep en traktaties

Natuurlijk is suiker en zuur in snoep en drank niet goed voor tanden en kiezen. Anderzijds willen we kinderen niet alle lekkers onthouden, maar dan met mate. U kunt erop toezien dat de hoeveelheid ongezond lekkers die uw kind bij zich heeft niet overmatig groot is en verder kunt u er voor zorgen dat de traktaties die uw kind uitdeelt op zijn/haar verjaardag uit iets anders bestaat dan snoep.

Verzekeringen

De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan bezittingen van de leerlingen. In verband hiermee en omdat de leerlingen vaak kleding en sportspullen op school achterlaten, is voortdurend controle door de ouders en het merken van alle eigendommen van de kinderen van groot belang. De schade door leerlingen toegebracht aan medeleerlingen, gebouwen, meubilair en leermiddelen wordt op kosten van degene die de schade veroorzaakt heeft, verhaald. De school raadt de ouders dan ook aan hun kinderen te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid.

In de middagpauze

Binnen:

Buiten:

Speciaal voor het plein van de onderbouw:

Wilt u uw kind bij ons aanmelden?

Ontdek meer over De Wegwijzer

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details