Verlof

home / Verlof

Verlof

Ieder kind valt onder de leerplichtwet. De directeur voert de wet uit namens het schoolbestuur. De leerplichtambtenaar van bureau VSV controleert de directeur op het correct toepassen de regels omtrent verlof in deze wet.

Op vakantie of lang weekend weg

Wilt u tijdens schooldagen op vakantie, dan moet dit via een formulier door de directeur beoordeeld worden. Wettelijk gezien zijn er natuurlijk twaalf weken in een schooljaar om op vakantie te gaan en de kinderen zijn leerplichtig. Lees daarom eerst de folder over luxeverzuim.

Doktersbezoek, tandarts, etc.

Breng de leerkracht altijd op via Isy of een telefoontje op de hoogte als uw kind lestijd gaat missen. Is dat korter dan een ochtend of middag en is het incidenteel? Dan hoeft dit niet met het officiële verlofformulier.

Bijzondere omstandigheden

Hierbij moet u denken aan (on)betaald verlof dat ook door uw werkgever wordt verleend binnen het cao. Uw broer trouwt, uw oma overlijdt, u neemt deel aan een WK namens een Nederlands (jeugd)elftal. Let wel dat ook hierin de directeur beperkt is in zijn mogelijkheden.

Formulier

Verlof vraagt u aan via het verlofformulier. U vindt het onderaan deze pagina. Het ingevulde formulier komt bij de directeur, die het verlof toekent of weigert. U krijgt het origineel terug, de leerkracht krijgt een kopie en een kopie gaat in de klapper voor de leerplichtambtenaar.

Je vraagt verlof zes weken van tevoren aan, tenzij u onmogelijk eerder kon weten dat het verlof moest worden aangevraagd.

Verlofformulier Download
Regeling verlof basisonderwijs Download
Folder luxeverzuim en verlof Download

Wilt u uw kind bij ons aanmelden?

Ontdek meer over De Wegwijzer

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details