Oudervereniging

home / Oudervereniging

Oudervereniging

Op onze school is een oudervereniging actief. Alle ouders en verzorgers met kinderen op basisschool De Wegwijzer en de vrijwillige ouderbijdrage hebben betaald, zijn automatisch lid van de oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging is de ouderraad. De ouderraad organiseert activiteiten zoals een barbecue, Halloween, de filmavond en kienen.

Daarnaast ondersteunt de ouderraad de activiteiten zoals Sinterklaas, de kerstlunch en het schoolreisje in financiële zin. Het kan voorkomen dat voor enkele activiteiten nog een kleine bijdrage wordt gevraagd. Het organiseren van al deze activiteiten is alleen mogelijk als de ouderraad ook inkomsten heeft.

De ouderraad beheert ook de bankrekening van het schoolfonds.

Het dagelijks bestuur  

  • voorzitter : Guido Bouman
  • secretaris : Peter Reumkens
  • penningmeester : Cynthia Weng

De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden! Interesse, mail ons of sluit aan!  

Contact

Wil je lid worden van de ouderraad of helpen bij activiteiten? Het bestuur is te bereiken via juf Sandy Kikken.

Wilt u uw kind bij ons aanmelden?

Ontdek meer over De Wegwijzer

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details