Ons onderwijs in groep 1-2

home / Ons onderwijs in groep 1-2

Aanmelden

Hoe eerder we weten dat uw kind naar onze school komt, hoe beter we prognoses kunnen maken. Wacht daarom niet te lang met inschrijven.

Vanaf vijf jaar moet uw kind naar school, vanaf vier jaar mag het. Onze school verwacht alle leerlingen vanaf het moment dat ze vier worden. Om uw kind rustig kennis te laten maken met de school en de klas plannen wij één maand voordat uw kind vier jaar wordt twee wenmomenten met u. Dit kunnen hele of halve dagen zijn of een combinatie hiervan. De leerkracht neemt contact met u op. Voor vragen kunt u ook altijd zelf contact opnemen:
Directie.oecbsdewegwijzer@movare.nl of 045-5315927.

Onze instromers worden verdeeld over vier groepen. In alle kleutergroepen zitten kinderen van groep 1 en 2 bij elkaar. Dat doen we omdat kinderen heel veel leren van elkaar.

Is uw kind al aangemeld? Ieder jaar maken wij een nieuw infoboekje “Naar De Wegwijzer“. Dat vindt u op de pagina documenten.

spelende kind

De kleuterperiode

De kleuterperiode is een belangrijke fase in het leven van uw kind. Door het contact met andere kinderen worden de spraak- en taalontwikkeling én de ontwikkeling van sociale vaardigheden gestimuleerd. Hierbij staat de belevingswereld van de kinderen centraal. Spelenderwijs werken we met onderwerpen die betrekking hebben op het leven van de kleuter.

Werken met Speelplezier

Ons bronnenboek is de methodiek “Speelplezier”. Soms maken we ook gebruik van thema’s van kleuteruniversiteit, of werken we zelf een thema uit. Om zoveel mogelijk in te spelen op de belevingswereld van het kind, wordt het aanbod verweven in thema’s. Een dergelijk thema duurt drie tot vier weken 

Onze klas is ingedeeld in hoeken, met ieder een eigen doel. Denk hierbij aan de lees-, schrijf-, en kwebbelhoek, bouwhoek, het atelier, de exploratiebak en de spelletjeshoek.

Computers en tablets

Vanaf groep 1 worden de kinderen digitaal wegwijs gemaakt. Kinderen die hier thuis al kennis mee hebben gemaakt, kunnen hun vaardigheden verder ontplooien. 

Dagritmekaarten en planborden

Om kinderen structuur te bieden, werken we met dagritmekaarten en planborden. Met behulp van dagkaarten en pictogrammen wordt duidelijk gemaakt welke activiteiten we in de werkles gaan doen. Ieder kind heeft zijn/haar eigen naamkaartje. Ze mogen zelf hun naamkaartje onder een zelfgekozen werkles hangen.

Gezond Tussendoortje

Kinderen mogen ’s morgens een gezond tussendoortje voor tijdens de pauze meenemen. Enkele suggesties zijn melk, water, chocomel, drinkyoghurt, vruchtensap, fruit of een boterham. In geval van verjaardagen houden we er ook rekening mee dat de traktaties gezond zijn.

Passend Onderwijs in groep 1-2

Om de ontwikkeling van de kinderen en hun individuele verschillen hierin zo goed mogelijk aan te laten sluiten, werken we binnen ieder ontwikkelingsgebied met drie niveaugroepen. Ons onderwijsaanbod omvat ontwikkelingsgebieden zoals welbevinden, betrokkenheid, sociale redzaamheid, verbeeldend samenspel, gesprekken, tellen, meten en wegen en muziek.

Naast ons volgmodel binnen Speelplezier gebruiken wij toetsen om de cognitieve ontwikkeling van het kind te volgen. In groep 1 en 2 nemen we de toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem voor Taal voor kleuters en Rekenen voor Kleuters en de onderdelen kleur en lichaamsdelen af. In groep 2 volgt de afname van het dyslexieprotocol.

Sinds 2019 experimenteren we met het volgmodel leerlijnen 4-7-jarigen binnen ParnasSys.

rugzakken

De overgang van groepen

Voor de meeste kinderen is de overgang naar de volgende groep een logisch vervolg op het huidige schooljaar. Het kan voorkomen dat de ene leerling langer of korter in een kleutergroep blijft. Hiervoor kijken we naar de leeftijd van het kind, maar ook naar de ontwikkeling op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Tijdens het laatste oudergesprek van het schooljaar hoort u of uw kind groep 1, 2 of 3 is ingedeeld.

Bij de verdeling van de kinderen naar de volgende groep, houden we zo goed mogelijk rekening met vriendjes, vriendinnetjes, verdeling jongens/meisjes en verschillende onderwijs(ondersteunings)behoeften van de kinderen. Zo stellen we min of meer gelijke groepen samen qua grootte en balans. Indien wij op grond van de behaalde resultaten en observaties twijfelen over de stap naar groep 3, nemen we contact met u op. In een gesprek bespreken we wat er dient te gebeuren om de ontwikkeling van uw kind te stimuleren en hoe u daar thuis aan kunt bijdragen.

Voor- en vroegschoolse educatie

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start gaan op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk. 

Ook onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken hiervoor samen met de peuteropvang Boschkabouter. We gebruiken daarbij onze methodiek Speelplezier en materialen voor VVE thuis. Via VVE thuis krijgt u antwoord op de vraag wat u thuis kunt doen met uw kleuter. De school zorgt voor opvang van basisschoolleerlingen tijdens VVE thuis.  

klaslokaal

Wilt u uw kind bij ons aanmelden?

Ontdek meer over De Wegwijzer

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details