Verkeersactieve school

home / Verkeersactieve school

Verkeersactieve school

Verkeer is altijd aanwezig in de omgeving van kinderen. Tevens is dit ook een van de grootste bedreigingen.

Door extra aandacht te geven aan kennis over en houding in het verkeer, proberen we de kinderen goed voorbereid op weg te sturen.

We werken als VEBO-school daarin samen met gemeente Landgraaf, de Provincie en het ROVL. Onze school heeft het Limburgs Verkeersveiligheidslabel en een VEBO certificaat ontvangen

Contactpersoon voor informatie over de verkeerseducatie de school is jean-paul.reul@movare.nl.

zittendkind

Verkeerslessen

Van groep 1 t/m 8 worden de verkeerslessen gegeven aan de hand van actuele en verschillende materialen en werkwijzen. Ons uitgangspunt is de leerlijn van VVN, die als volgt is vormgegeven: Rondje verkeer, Stap vooruit, Op voeten en fietsen & De Jeugdverkeerskrant. Hieronder volgt een overzicht van de materialen en werkwijzen per groep.

Groep 1/2

  • Voorbereidende oefen verkeersborden;
  • Buitenmaterialen;
  • Verkeersspelletjes;
  • Verkleedkleren politie, brandweer etc.;
  • Verkeersmat.

Groep 3/4

Groep 5/6

Groep 7/8

Ouderconvenant

We streven naar een verkeersveilige omgeving rondom onze school. Dat kunnen we niet alleen! We hebben jou als ouder daarbij hard nodig. Wij vragen u daarom alleen de auto te gebruiken om de kinderen naar school te brengen als dat echt niet anders kan. We willen de kinderen opvoeden als wandelaar en fietser in het verkeer. Dat is gezonder en levert minder voertuigbewegingen op rondom de school. Door onnodig gebruik van de auto creëren we onze eigen onveiligheid. Daarom vragen we alle ouders te tekenen voor het ouderconvenant verkeersveiligheid. Met vragen en ideeën kunt u terecht bij verkeersouder Sven Meens.

Veilig naar school?

De verkeerssituatie rondom de school is zodanig ingericht, dat de veiligheid van de kinderen met grote letters geschreven kan worden. We kunnen bij de begin- en eindtijden een gedeelte van de weg afsluiten, waardoor kinderen en ouders de school veilig kunnen bereiken.  

Parkeren

Tegenover de school zijn veertig parkeerplaatsen gerealiseerd. Wij gaan ervan uit dat ouders, die hun kinderen met de auto brengen of halen, hun auto op verantwoorde wijze op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen zetten, zodat de veiligheid van de kinderen optimaal gewaarborgd kan worden. Stilstaan om kinderen te laten uitstappen op de t-splitsingen is verboden, evenals parkeren op de mindervaliden plekken en de taxistandplaats. Handhaving van gemeente Landgraaf treedt regelmatig verbaliserend op. Wees gewaarschuwd en wees vooral verstandig voor de veiligheid van onze kinderen.  

Fietsenstalling

Veel kinderen komen onnodig op de fiets naar school. De fietsenstalling heeft beperkte ruimte, zodat niet alle kinderen op de fiets naar school kunnen komen. Alleen kinderen, die ver van school wonen mogen op de fiets komen en moeten hun fiets netjes stallen in de fietsenstalling. 

Regelmatig worden fietsen zomaar neergegooid en ontstaat er schade aan fietsen. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade. Laat uw kind(eren) zoveel mogelijk lopen om ergernis en narigheid te voorkomen. Verder geldt als regel: niet fietsen op het schoolplein of tussen de paaltjes. Wij rekenen op uw volledige medewerking!

Wilt u uw kind bij ons aanmelden?

Ontdek meer over De Wegwijzer

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details